Uvjeti poslovanja

Uvjeti poslovanja

Na uvjete poslovanja i korištenja stranica www.bizplaner.hr i sklapanja Ugovora na daljinu putem sredstva daljinske komunikacije primjenjuju se prvenstveno ovdje navedeni Uvjeti poslovanja i korištenja, osim u slučaju da se ugovorene strane (Prodavatelj i Kupac) ne dogovore drugačije.

Predmet i komercijalna svrha Ugovora je kupnja odabranog/ih proizvoda putem BIZ PLANER d.o.o. Online trgovine uz plaćanje cijene za sve kupljene artike. Ugovor se zaključuje sredstvima daljinske komunikacije (Ugovor sklopljen na daljinu) i to putem interneta na web stranici www.bizplaner.hr

Ugovor postaje važeći i obvezujući od trenutka kada korisnik prihvati ponudu BIZ PLANER d.o.o. na jedan od sljedećih načina:

 • odabirom plaćanja i dovršenjem narudžbe kao registrirani korisnik BIZ PLANER d.o.o. Online trgovine,
 • odabirom plaćanja i dovršenjem narudžbe kao gost korisnik BIZ PLANER d.o.o. Online trgovine,

Molimo kupce da se prije sklapanja ugovora obvezno upoznaju s obavijestima iz članka 57. st. 1. Zakona o zaštiti potrošača (Narodne novine, br. 41/2014 i 110/15).

Registracija korisničkog računa

 1. a) Pri registraciji ili izradi korisničkog računa, korisnik je obvezan kreirati naziv ili ime pod kojim će ostvarivati kupnju, odabrati sigurnosnu zaporku i dostaviti valjanu adresu e-pošte. Svi podaci potrebni za registraciju ili izradu korisničkog računa moraju biti istiniti pri čemu je izričito zabranjeno korištenje tuđih podataka. Ukoliko je korisnik pravna osoba, pored navedenih podataka potrebno je unijeti točan naziv tvrtke i OIB tvrtke.
 2. b) Korisnički račun račun se izrađuju samo za jedan privatni ili poslovni subjekt i nije dopušteno uspupanje podatka o korisničkom računu trećim osobama. Korisnik je obvezan čuvati podatke o svojoj sigurnosnoj zaporci i korisničkom računu. Korištenje tuđe registracije ili korisničkog računa nije dopušteno.
 3. c) U slučaju kršenja odredbi Uvjeta poslovanja, BIZ PLANER d.o.o. zadržava pravo, prema slobodnoj procjeni, ugasiti korisnički račun korisnika bez upozorenja, bez obveze naknade korisniku bilo kakvog troška ili štete.
 4. d) Pri sklapanju Ugovora korisniku će biti dostavljeni: Račun kao potvrda o sklopljenom Ugovoru, odnosno predugovorna obavijest iz članka 57. st. 1. Zakona o zaštiti potrošača (Narodne novine, br. 41/2014 i 110/15), i obavijest o pravu korisnika na jednostrani raskid Ugovora s obrascem za jednostrani raskid Ugovora iz članka 61. st. 1. i 2. Zakona o zaštiti potrošača.
 5. e) Potrošač može jednostrano raskinuti Ugovor u roku od 14 (četrnaest) dana od trenutka preuzimanja robe u posjed bez navođenja razloga.

 
Kako bi ostvario pravo na jednostrani raskid Ugovora, kupac mora obavijestiti BIZ PLANER d.o.o. o svojoj odluci o jednostranom raskidu Ugovora prije isteka roka. Obrazac izjave nalazi se ovdje. Popunjeni obrazac se šalje poštom na BIZ PLANER d.o.o., Supilova ulica 7, 10000 Zagreb, ili elektroničkom poštom na info@bizplaner.hr. BIZ PLANER d.o.o. će mu povratno dostaviti potvrdu primitka obavijesti o jednostranom raskidu Ugovora elektroničkom poštom.

Kupac je dužan robu predati ili je poslati na adresu s koje je poslana  bez nepotrebnog odgađanja, a u svakom slučaju najkasnije u roku od 14 (četrnaest) dana od dana kada je MKediaformu d.o.o. uputio svoju odluku o jednostranom raskidu Ugovora. Izravne troškove povrata robe snosi potrošač. Pošiljke s otkupninom ne preuzimamo.

Ako kupac jednostrano raskine Ugovor, izvršit će mu se povrat sredstava koja su od njega primljena na temelju ugovora. Povrat plaćenog iznosa izvršit će se istim sredstvima plaćanja kojim se koristio potrošač prilikom plaćanja. Povrat novca BIZ PLANER d.o.o. mora izvršiti tek nakon što mu roba bude vraćena ili nakon što mu potrošač  dostavi dokaz da je roba poslana natrag, ako bi o tome BIZ PLANER d.o.o. bilo obaviješteno prije primitka robe.

Kupac je odgovoran za svako umanjenje vrijednosti robe koja je posljedica rukovanja robom, osim onog koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti robe. U slučaju oštećenja originalne ambalaže iznos povrata bit će umanjen za postotak sukladan vrijednosti robe. O tome će potrošač biti obaviješten.

Ovdje preuzmite Obrazac za jednostrani raskid ugovora.

1) Uvjeti i postupak kupnje

Glavne karakteristike proizvoda, način uporabe, maloprodajne cijene, posebne akcije i pogodnosti, načini plaćanja i dostave odnose se na one koji su važeći u trenutku zaključene narudžbe.

BIZ PLANER d.o.o. zadržava pravo pogreške u opisu i fotografiji, te reklamnom prikazu proizvoda. Sva prava kupca na reklamacije i povrate opisana su u ovim uvjetima.

U prikazanu cijenu proizvoda unutar BIZ PLANER Internet trgovine je uključen iznos PDV-a. Trošak dostave se posebno naplaćuje i vidljiv je u košarici za kupce prije zaključenja narudžbe. Trošak dostave može biti vidljiv još i na nekim drugim dijelovima stranice.

Sve informacije o potvrdi kupnje temeljem elektronske narudžbe dostavit će se na adresu elektroničke pošte kupca navedenu u postupku kreiranju korisničkog računa/narudžbe ili u košarici za kupnju pri unosu podataka prilikom zaključivanja narudžbe. Sve cijene izražene su u hrvatskim kunama (HRK) ili Eurima (EUR).

Ako potrošač ne zaprimi obavijest o potvrdi narudžbe, postoji mogućnost da je pogrešno unio adresu svoje elektroničke pošte. U tom slučaju molimo potrošača da nam se javi na: info@bizplaner.hr

2) Dostava i uvjeti dostave

BIZ PLANER d.o.o. naručene artikle dostavlja kupcima na željenu adresu posredstvom tvrtke General Logistics Systems Croatia d.o.o.

Trošak dostave obračunava se automatski prilikom kupnje proizvoda ovisno o težini naručenih prozivoda i adresi dostave te će biti prikazan u košarici. Trošak će također biti izražen za računu koji se generira nakon završene kupnje.


Rok isporuke proizvoda, za koje je navedeno da se nalaze na zalihi, na području cijele Republike Hrvatske, je najviše 10 radnih dana od dana dovršenja narudžbe, odnosno uplate. Za dostave van granice rok je najviše 15 radnih dana od dana dovršenja narudžbe, odnosno uplate

U slučaju promjene roka dostave ili bilo koje druge važne okolnosti za izvršenje narudžbe, kupca će o tome odmah obavijestiti naša služba za korisnike putem e-pošte.


Dostavljač ima pravo provjeriti identitet preuzimatelja narudžbe (uvidom u osobnu iskaznicu ili drugi važeći dokument) kako bi bio siguran da se naručeni proizvod uručuje naručitelju.

Kupljeni proizvodi pakirani su u tvrtki Alca Zagreb d.o.o. na način da se uobičajenom manipulacijom kutija u transportu/dostavi ne oštete. Kupac je dužan prilikom preuzimanja pregledati ambalažu pošiljke. Ima li na ambalaži pošiljke vidljivih oštećenja/nedostataka, preporučujemo da kupac odbije njezin primitak jer postoji mogućnost da je proizvod unutar takve ambalaže oštećen. Odbijanjem primitka, dostavna služba vratit će pošiljku BIZ PLANERu d.o.o. uz napomenu da pošiljka sadrži nedostatak.


3) Reklamacije i prigovori

Priznaju se samo uz predočeni/dostavljeni račun i kao jedini dokaz kupnje. Slipovi kartica i slične potvrde ne mogu zamijeniti račun. 

Reklamacije vezane za oštećenja ili nedostatke proizvoda te svi ostali prigovori mogu se predati isključivo u pisanom obliku putem elektroničke ili obične pošte:

 • na adresu elektroničke pošte: info@bizplaner.hr
 • na adresu: BIZ PLANER d.o.o., Ostrovička ulica 13, 10000 Zagreb

BIZ PLANER d.o.o. je odgovorno za materijalne nedostatke na kupljenim proizvodima (reklamacija) sukladno važećim propisima (Zakon o zaštiti potrošača N.N.41/2014. 110/2015. i Zakonu o obveznim odnosima N.N. 35/05, 41/08, 125/11, 78/15).

Proizvode koje je kupac pokušao popraviti ili prepraviti i proizvode koji su oštećeni zbog neprikladne upotrebe nije moguće reklamirati.

BIZ PLANER d.o.o. provodi prikup reklamirane, oštećene, neispravne ili pogrešno isporučene robe o svom trošku ako se utvrdi da je reklamacija opravdana i da kupac nije utjecao na neispravnost, oštećenje ili bilo kakav nedostatak robe. U slučaju opravdane reklamacije u rokovima određenim Zakonom o obveznim odnosima, cjelokupan trošak zamjene proizvoda novim u cijelosti snosi BIZ PLANER d.o.o.

U slučaju spora oko opravdanosti reklamacije i/ili načina na koji je proizvod vraćen (proizvod mora biti nekorišten, u nepromijenjenoj količini i u originalnoj ambalaži) uz predočenje originalnog računa, ukoliko neće biti moguć dogovor, za sporove je nadležano sudsko tijelo u Zagrebu.

Sukladno uredbi br. 524/2013 Europskog parlamenta i Vijeća, uvedena je obveza trgovcima koji sudjeluju u ugovorima o online prodaji  da na svojim stranicama osiguraju elektronsku poveznicu s platformom za online rješavanje potrošačkih sporova. Platformi za rješavanje potrošačkih sporova putem interneta kupac može pristupiti putem ove poveznice: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=HR.

Dokumenti potrebni za realizaciju jednostranog raskirad Ugovora:

 

4) Način i postupak plaćanja

Plaćanje proizvoda i troškova dostave može se izvršiti na jedan od sljedećih načina:

 1. Plaćanje u Republici Hrvatskoj i inozemstvu:

    


1.) PayWay online naplatom za plaćanje kreditnom ili debitnom karticom. Naručeni proizvodi mogu se platiti online jednom od ovih kreditnih kartica: American Express, MasterCard®, Diners, Visa ili Maestro.

 1. Plaćanje u Republici Hrvatskoj:


2.1.) Općom uplatnicom. Proizvodi za koje je zaključena narudžba mogu se plaćati uplatom putem opće uplatnice u svim poslovnicama banaka, FINA-e ili uredima Hrvatske pošte. Nakon potvrde narudžbe, BIZ PLANER d.o.o. prosljeđuje elektroničkom poštom podatke potrebne za plaćanje općom uplatnicom. Sve podatke potrebno je točno upisati u opću uplatnicu i izvršiti uplatu u roku. Plaćenje općom uplatnicom vrijedi za plaćanja u Republici Hrvatskoj.


2.2.) Internetskim bankarstvom. Proizvodi za koje je zaključena narudžba mogu se plaćati internetskim bankarstvom bilo koje banke u kojoj je otvorena mogućnost takvog načina plaćanja. Nakon potvrde narudžbe BIZ PLANER d.o.o. prosljeđuje elektroničkom poštom sve potrebne podatke za izvršenje plaćanja.

Napomena: Kupac snosi troškove plaćanja: naknade banke, FINA-e, pošte i sl.

5) Zaštita podataka pri kupnji

BIZ PLANER d.o.o. se obvezuje poštivati anonimnost i privatnost korisnika BIZ PLANER Online trgovine te će podatke koristiti i obrađivati isključivo u svrhu i namjenu određenu ovim Uvjetima. BIZ PLANER d.o.o. može prikupljati osobne podatke korisnika kao što su ime, adresa, OIB, telefonski broj ili adresa elektroničke pošte samo ako ih korisnik dragovoljno dostavi BIZ PLANERu d.o.o..

BIZ PLANER d.o.o. će navedene podatke koristiti isključivo u svrhu ispunjena ugovornih obveza i što boljeg razumijevanja pojedinačnih potreba, navika i zahtjeva korisnika kao i daljnjeg razvijanja i kvalitetnijeg pružanja svih svojih usluga. BIZ PLANER d.o.o. prikuplja, obrađuje i objavljuje podatke o korisnicima koji se odnose na način uporabe BIZ PLANER Online trgovine ne otkrivajući identitet korisnika i/ili osobne podatke koji omogućuju otkrivanje identiteta korisnika.

BIZ PLANER d.o.o. prikuplja i bilježi podatke o IP-adresi (Internet Protocol Address) korisnika ili o lokaciji računala za potrebe sistemskog administriranja, rješavanja kvarova, potvrde preuzimanja sadržaja ili unapređivanja tehničkih aspekata internetskog servisa. BIZ PLANER d.o.o. će automatizirano bilježiti podatke o navikama korisnika u korištenju BIZ PLANER Online trgovine, a među ostalim i zapisničku datoteku o posjećenosti određenih stranica i/ili sadržaja. Takve podatke BIZ PLANER d.o.o. će koristiti isključivo radi unapređivanja svoje usluge te prilagodbe i individualizacije promotivnih aktivnosti prema potrebama pojedinog korisnika.

BIZ PLANER d.o.o. ne bilježi broj vaše kreditne kartice niti pohranjuje transakcijske podatke. Korismo usluge partnera Hrvatski Telekom d.d. i njihovog Pay Way sustava koji osigurava zaštićeno provođenje internetskih transakcija kreditnim karticama. Sva On-line plaćanja izvršavaju se enkripcijom podataka i najmodernijim  algoritmima. HT Pay Way usluga posjeduje PCI DSS Level 1 certifikat o sigurnosti i zaštiti autorizacijskih podataka.

  
6) Komunikacija BIZ PLANER d.o.o. s korisnicima

Registracijom i kupovinom dajete suglasnost da vas BIZ PLANER d.o.o. u svrhu promocije usluge i proizvoda može putem elektroničke pošte obavještavati o promjenama ili dodavanju sadržaja stranicama, popustima, akcijama, proizvodima ili o promjeni načina pružanja usluge. Korisnik može u svakom trenutku opozvati navedenu suglasnost ispunjavanjem obrasca I slanjem na info@bizplaner.hr.

Korisnik odgovoran za točnost, potpunost i ažurnost svojih podataka.

BIZ PLANER d.o.o zadržava pravo izmjene ovih uvjeta i pravila bez prethodne najave. Uvjeti poslovanja su sukladni zakonima Republike Hrvatske.

Ugovorne strane suglasno utvrđuju da se na sklopljeni ugovor, te prava i obveze koje iz njega proizađu primjenjuje, kao mjerodavno pravo, isključivo pravo Republike Hrvatske, uz isključenje primjene pravila Republike Hrvatske o utvrđivanju mjerodavnog prava.

U slučaju eventualnog spora BIZ PLANER d.o.o. i potrošač će spor riješiti mirnim putem, a ukoliko nije moguće, ugovara se nadležnost stvarno nadležniog suda u Zagrebu, Republika Hrvatska, uz primjenu prava Republike Hrvatske kao mjerodavbnog materijalnog I procesnog prava u tom sudskom sporu.

Ova web stranica radi boljeg rada i poboljšane funkcionalnosti koristi kolačiće (eng. cookies) i slične tehnologije. Ako nastavite s pregledom stranice, smatrat ćemo da ste suglasni s navedenom uporabom. Više informacija »